Privacyverklaring


HC Waterbeheersing heeft er bewust voor gekozen om geen gebruik te maken van cookies. 

Wij respecteren alle vormen van privacy van onze bezoekers en klanten en achten het daarom niet nodig om data over hun surfgedrag te verzamelen. 

Mede hierdoor en door onze privacyverklaring voldoet onze website aan de eisen van de AVG wetgeving die van kracht zal worden op 25 mei 2018.


Onderstaande link geeft onze privacyverklaring weer;

Privacyverklaring


Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Renkum

Copyright © 2014. All Rights Reserved.